Dragi učenici evo novih zadataka!

1.) Из истории русского театра – Udžbenik Privet 2, str. 86, zadatak 1.

Pročitajte tekst i prevedite ga

Zadatak uraditi do 29.03.2020. godine.

 

1.) Действительное причастие настоящего времени (Radni glagolski pridjev sadašnjeg vremena) Udžbenik Privet 2, str. 87, zadatak 1.

Pročitajte objašnjenja građenja radnog glagolskog pridjeva sadašnjeg vremena i pokušajte da usvojite gramatička pravila.

Zadato uraditi do 01.04.2020. godine.

2.)  Действительное причастие настоящего времени (Radni glagolski pridjev sadašnjeg vremena) Udžbenik Privet 2, str. 74, zadatak 1.

Čitajte odlomak članka Президентские состязания i uočite primjere radnog glagolskog pridjeva sadašnjeg vremena

Zadato uraditi do 05.04.2020. godine.

 

1.) Что случилось бы если…  Udžbenik Privet 2, str. 92, zadatak 9.

Pročitajte pažljivo biografiju E.Zamjatina i ispričajte je na maternjem jeziku

Zadato uraditi do 08.04.2020. godine.

2.) Если б не было учителя  Udžbenik Privet 2, str. 93, zadatak 12.

Pročitajte stihove Veronike Tusnove. Kažite o čemu stihovi govore? Rasmisli kakav bi bio svijet bez nastavnika (profesora)?

Zadato uraditi do 12.04.2020. godine.