Ekonomska Geografija II3

1.Upoznavanje ekonomsko-geogrfskih karakteristika najrazvijenijih zemalja svijeta-Brazil i Meksiko.

2.Upoznavanje ekonomsko-geografskih karakteristika najrazvijenijih zemalja svijeta-Kina I Egipat

Brazil I Meksiko-Vikipedija,slobodna enciklopedija

Kina I Egipat-Vikipedija,slobodna enciklopedija.

Odgovoriti na sledeca pitanja:

1.Sa kojim drzavama se granici Brazil a sa kojim Meksiko?(pogledati kartu svijeta)

2.Kakava je privreda I spoljna trgovina Brazila a kakva Meksika?

3.Granice Kine,povrsina I broj stanovnika?

4.Kkava je privreda I spoljna trgovina Kine a?

5.Granice Egipta povrsina I br.stanovnka