Elektrolučno zavarivanje

Predmetni nastavnik: Đečević Omer, Murić Samet

Predmet: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

Nastavna jedinica: Elektrolučno zavarivanje

 

Dodatni materijal i načini njegovog prenosa – obložena elektroda

Elektroda za E postupak zavarivanja ima metalno jezgro, koje je obloženo sem na slobodnom kraju, sl. 5.17. Jezgro obložene elektroda kao deo strujnog kola prenosi struju (slobodni kraj je povezan držačem elektrode za izvor struje), a istovremeno služi kao dodatni materijal. Osnovne uloge obloge elektrode su:

– zaštita zone zavarivanja od okolnog kiseonika, azota i vodonika;

– stabilizacija i jonizacija električnog luka;

– usporavanje hlađenja metala šava;

– prečišćavanje i legiranje metala šava;

– omogućavanje zavarivanja u prinudnim položajima.

Zaštita zone zavarivanje od okolnih štetnih gasova (prvenstveno kiseonik, vodonik i azot) se ostvaruje gasovitim i čvrstim produktima topljenja i sagorevanja obloge. Ova uloga obloge se ostvaruje višestruko:

– rastopljena kap dodatnog materijala je zaštićena troskom koja je okružuje pri njenom prelasku u metalnu kupku;

– metalna kupka je zaštićena troskom koja pliva na njenoj površini;

– gasovi okružuju mesto zavarivanja i ne dozvoljavaju pristup štetnim okolnim gasovima.

Stabilizacija i jonizacija električnog luka se postiže dodavanjem soli natrijuma, barijuma, kalcijuma i kalijuma u oblogu, koje stvaraju gasove sa velikom sposobnošću jonizacije, čime bitno povećavaju sposobnost vazduha da provodi struju.

Troska, obrazovana od očvrslih delova rastopljene obloge prekriva metal šava i usporava njegovo hlađenje, jer ima znatno manju toplotnu provodnost. Posle zavarivanja troska se uklanja specijalnim čekićem.

Označavanje elektroda

Da bi se olakšala identifikacija elektroda uvedeno je standardizovano označavanje, i to posebno za pojedine vrste konstrukcionih materijala, tab. 5.5. Osim navedenih materijala, postoje i elektrode za zavarivanje drugih metala, koje zasad nisu standardizovane. Sem standardne oznake elektroda treba imati u vidu i oznake proizvođača (npr. PIVA 150 B za debelo obloženu baznu elektrodu, namenjenu zavarivanju ugljeničnih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 MPa i sitnozrnih čelika napona tečenja do 380 MPa, označenu po JUS C.H3.011 kao E 515 B 120 262H). Pregled oznaka, sastava, mehaničkih svojstava, osnovnih karakteristika i primene obloženih elektroda FEP – PIVA je dat u dodatku A, tab. A1-3.

Vrste i izvori struje, uređaji i oprema za E postupak

Uređaj za E postupak se sastoji od izvora struje, dovodnih i odvodnih kablova, držača elektrode, stezaljke za masu, a u dodatnu opremu spadaju zaštitna odeća i maska zavarivača i njegov ručni alat. Za E postupak koriste se obe vrste struje, jednosmerna i naizmenična.

Zaštitna odeća i maska zavarivača, kao i druge mere zaštite su bitne kod svih elektro-lučnih postupaka zavarivanja, a posebno kod E postupka. Opasnosti pri elektrolučnom zavarivanju su udar struje, prejaka svetlost, zagađena atmosfera i prskanje troske i metala. Da bi se sprečili udari struje uređaj mora da bude atestiran, uz strogu periodičnu proveru zaštitne izolacije i uzemljenja. Zaštitna odeća se sastoji od specijalnog radnog odela, kecelje, rukavica, potkolenice i nadlaktice, a najvažniju ulogu ima zaštitna maska, bez koje električni luk ne sme da se gleda.