Elementi koji definišu poslovanje radionice

Škola : SSS – Rožaje

Nastavnik : Samet Murić

Predmet: Opšte mašinstvo

Odjeljenje : II-8

Nastavna jedinica: Elementi koji definišu poslovanje radionice

Redni br. časa:91

Tip časa: Obrada

U uvodnom dijelu stoje osnovni podaci o radionici: naziv, sedište, brojevi telefona, brojevi računa, pravni oblik radionice, vlasnička struktura kapitala, imena vlasnika, procenat učešća u istom, imena menadžera idr.

Analiza tržišta, veoma bitan segment, obuhvata: analizu novog proizvoda, analizu povećanja obima proizvodnje postojećeg asortimana, analizu ciljnih tržišta, veličinu tržišta, analizu konkurencije, procenu tržišnog udela, plan prodaje, marketinšku strategiju (promocija, reklama). Istraživanje i razvoj proizvoda.

U ovom elementu se prikazuje plan fizičkog obima proizvodnje, struktura proizvodnje, analiza lokacije, potrebe proizvodnje u smislu opreme i sredstava za rad, troškovi proizvodnje, plan troškova, dobavljači, transport, radna snaga.

Na samom kraju vrši se ekonomska analiza isplativosti rada same radionice odnosno

njenog mjesečnog učinka.