Evidencija i evidenciona sredstva IU5

Možete preuzeti materijal za učenje:

PITANjA ZA  DOMAĆI ZADTAK

1. Šta podrazumjeva pojam evidentiranje?
2. Šta podrazumjeva princip tačnosti, princip preglednosti,
a šta princip savjestnosti?
3. Šta su evidenciona sredstva?
4. Koje je najstarije sredstvo evidentiranja?
5. Po čemu se razlikuju knjige u kojima se evidentiraju
poverljivi i strogo poverljivi predmeti od običnih
knjiga?
6. Navedi bar tri knjige evidencije u organima upravljanja.

Odgovore slati na mejl: begasuljevic@hotmail.com najkasnije
do 15.04.2020.godine