Evidencija na analitičkim i sintetičkom kontu dobavljača-Primjer

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Evidencija na analitičkim i sintetičkom kontu dobavljača-Primjer