Evidencija na analitičkom i sintetičkom kontu kupca

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Evidencija na analitičkom i sintetičkom kontu kupca