Evidencija na analitičkom kontu dobavljača

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Evidencija na analitičkom kontu dobavljača-primjer (1)