Evidencija na analitičkom kontu kupca

Na sledećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Evidencija na analitičkom kontu kupca