Evidencija u maloprodajnim objektima

Tema: Evidencija u maloprodajnim objektima
Nastavnik: Azra Fetahović

Značaj i vrste evidencije
Vodjenje evidencije poslovanja u prodavnici treba da obezbijedi informacije neophodne za obezbjedjenje pravilnosti i kontrole, kao i donošenja ispravnih upravljačkih i rukovodilačkih odluka vezanih za poslovanje prodavnice.
Evidencija – obuhvata poslove na prikupljanju, sredjivanju, obradi i prikazivanju podataka o nekoj objavi.
Da bi ostvarila ove složene zadatke, evidencija u prodavnici treba da bude:
• Redovna, što znači da je treba voditi svakodnevno, tj. odmah po dešavanju promjena
• Istinita, što znači da daje tačne podatke u koje se ne sumnja
• Dokumentovana, tj. zasnovana na dokumentima koji potrdjuju da su se odredjene promjene desile ( na primjer, faktura dobavljača )
• Uredna, da bi omogućila lakšu, i bržu kontrolu i snalaženje u podacima
• Ažurna, da u svako doba pruži uvid u tačne podatke.
U prodavnici se vodi: evidencija zahtjeva kupaca, evidencija robe, evidencija nabavnih cijena, evidencija reklamacije kupaca i kao najsveobuhvatnija, evidencija u trgovačkooj knjizi ( evidencija maloprodaje ).
Za vodjenje ovih evidencija zaduženi su prodavac, poslovodja ili nabavna služba u zavisnosti od vrste evidencije. Vode se najčešće na propisanim obrascima, većina od njih svakodnevno. Podaci ovih evidencija služe organima upravljanja i rukovodjenja trgovinskog preduzeća za donošenje ispravnih poslovnih odluka, kao i u svrhu kontrole poslovanja.

Domaći zadatak:
1.Definiši pojam evidencije
2. Kakve evidencije mogu biti
3. Nabroji vrste evidencija koje se vode u prodavnici