Evidencija u maloprodajnim objektima

Nastavnik: Azra Fetahović

  Značaj i vrste evidencije

Vodjenje evidencije poslovanja u prodavnici treba da obezbijedi informacije neophodne za obezbjedjenje pravilnosti i kontrole, kao i donošenja ispravnih upravljačkih i rukovodilačkih odluka vezanih za poslovanje prodavnice.

Evidencija – obuhvata poslove na prikupljanju, sredjivanju, obradi i prikazivanju podataka o nekoj objavi.

Da bi ostvarila ove složene zadatke, evidencija u prodavnici treba da bude:

  • Redovna, što znači da je treba voditi svakodnevno, tj. odmah po dešavanju promjena
  • Istinita, što znači da daje tačne podatke u koje se ne sumnja
  • Dokumentovana, tj. zasnovana na dokumentima koji potrdjuju da su se odredjene promjene desile ( na primjer, faktura dobavljača )
  • Uredna, da bi omogućila lakšu, i bržu kontrolu i snalaženje u podacima
  • Ažurna, da u svako doba pruži uvid u tačne podatke.

U prodavnici se vodi: evidencija zahtjeva kupaca, evidencija robe, evidencija nabavnih cijena, evidencija reklamacije kupaca i kao najsveobuhvatnija, evidencija u trgovačkooj knjizi ( evidencija maloprodaje ).

Za vodjenje ovih evidencija zaduženi su prodavac, poslovodja ili nabavna služba u zavisnosti od vrste evidencije. Vode se najčešće na propisanim obrascima, većina od njih svakodnevno. Podaci ovih evidencija služe organima upravljanja i rukovodjenja trgovinskog preduzeća za donošenje ispravnih poslovnih odluka, kao i u svrhu kontrole poslovanja.

 

Domaći zadatak:

1.Definiši pojam evidencije

  1. Kakve evidencije moraju biti
  2. Nabroji vrste evidencija koje se vode u prodavnici