Evidentiranje promjene vrijednosti zaliha u finansijskom knjigovodstvu

Evidentiranje promjene vrijednosti zaliha u  finansijskom knjigovodstvu

 

Na kraju obračunskog perioda (31. 12. tekuće godine) obračun troškova i

učinaka (pogonsko knjigovodstvo) pravi izvještaj o stanju zaliha nedovršene

proizvodnje i gotovih proizvoda za finansijsko knjigovodstvo. U navedenom izvještaju iskazane su promjene stanja zaliha u obliku povećanja ili smanjenja zaliha. Navedeni izvještaj će služiti kao osnova, odnosno kao knjigovodstveni dokument za knjiženja prihoda u finansijskom knjigovodstvu. Ukoliko imamo situaciju da su zalihe nezavršene proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju obračunskog perioda manje od zaliha nezavršene proizvodnje i gotovih proizvoda na početku obračunskog perioda, tada se evidentiranje vrši na računu– Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga. Ukoliko imamo obrnutu situaciju,    knjiženje se vrši na računu Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga

 

Ako su zalihe na kraju poslovne godine manje od onih koje su bile na početku.Znači da je došlo do smanjenja vrijednosti zaliha.

 

Ako su zalihe na kraju poslovne godine veće od onih koje su bile na početku. Znači da je došlo do povećanja vrijednosti zaliha.

 

Knjigovodstveno evidentiranje povećanja vrijednosti zaliha iskazivaće se (knjižiti):

  1. na dugovnoj strani zaliha na kontima

Nedovršena proizvodnja i Gotovi proizvodi, a odobravanjem konta – Povećanje vrijednosti odgovarajućih zaliha,

dok će se smanjenje vrijednosti odgovarajućih vrsta zaliha knjižiti

2) zaduživanjem konta – Smanjenje vrijednosti zaliha, uz odobravanje na odgovarajućim kontima – Nedovršena proizvodnja i Gotovi proizvodi, na kojima je došlo do smanjenja vrijednosti zaliha na dan 31. 12. 20.. god. u odnosu na početno stanje zaliha 1. januara.

  1. Na početku obračunskog perioda zalihe gotovih proizvoda iznose 320.000 €, zalihe nezavršene proizvodnje iznose 150.000 €.
  2. Prema podacima koji su dobijeni na kraju obračunskog perioda, stanje zaliha gotovih proizvoda iznosi 314.000 €, a nedovršene proizvodnje 158.000 €.

Knjižiti povećanje odnosno smanjenje zaliha posebno za nezavršenu proizvodnju, a posebno za gotove proizvode.

Stanje zaliha na početku i na kraju obračunskog perioda

 

Naziv

 

Stanje na

početku perioda

Stanje na kraju perioda Promjene  
Gotovi proizvodi 320 000 314 000 -6 000 smanjenje
Nezavršena proizvodnja 150 000 158 000 +8 000 Povećanje
      +2 000  

 

Rb    OPIS DUGUJE POTRAŽUJE
1 Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda

Gotovi proizvodi

Za smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda

6 000  

 

6 000

2 Nezavršena proizvodnja

 

Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje

 

Za povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje

8 000  

 

 

8 000