Farbanje branika i limarije vozila

Predmetni nastavnici: Đečević Omer, Murić Samet

Predmet: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

Odjeljenje: II-8

Nastavna jedinica: Farbanje branika i limarije vozila

 

Farbanje branika i limarije vozila

Potrebna sredstva, oprema i uslovi – Farbanje i lakiranje branika i limarije

Kompresor sa pripremnom grupom koja sadrzi filter vlage i izlazni manometar:

 • Poželjno je da imate kompresor koji može konstantno da daje pritisak od 3,5 bara. Ovo je uslov ako se odlučite da farbate celi automobil ili neke veće površine.
 • Minimalni pritisak ispod kog se nesmete usuditi da farbate je 2 bara.
 • Ako imate kompresor koji može da da 3,5 bara pritiska na izlazu ali nemože dugo da drži isti pritisak možete se odlučiti za farbanje iz delova (određenih celina – hauba , krilo, branik i tako redom). Ovaj način je dosta spor kada farbamo cele automobile zbog susenja i zaštite delova koji se ne farbaju.

 

Pištolj za farbanje sa crevom dužine ne većom od 10 m:

 • Pištolja imate raznih vrsta koji se kreću od 20 eura pa do 500 – 800 eura.
 • Profesionalni pištolji imaju i digitalnu kontrolu pritiska na samom pištolju, bolju kontrolu količine farbe i lepeze mlaza.
 • Lično koristim poluprofesionalni pištolj sa izmenljivom diznom koji sam platio oko 50 eura i sasvim sam zadovoljan njegovim performansama i radom.
 • Potrebne su vam dizne (1.2 ili 1,3 mm; 1,5 mm i 1,8 ili 2 mm) za pištolj.


Zaštitna oprema:

 • zaštitna maska ,
 • zaštitne naočare i
 • zaštitno odelo.

Nemojte misliti da se relativno retko bavite farbanjem i da vam nije potrebna zaštitna oprema. Vrlo brzo ćete se uveriti u suprotno ako farbate bez zaštitne opreme a još brže ako farbate u manjim prostorijama bez ventilacije.

 

Mesto farbanja:

 • Ne možete očekivati dobre rezultate ako farbate na otvorenom prostoru ili u prostorijama koje su pune prašine.
 • Idealno je ako imate komoru sa svom pratećom opremom, ako nemate morate se dobro potruditi da očistite i odstranite prašinu iz prostorije u kojoj farbate.
 • Idealna temperatura za farbanje i lakiranje je oko 25 oPre svakog farbanja i lakiranja detaljno usisam celu prostoriju industrijskim usisivačem i malo navlažim. Vlaga u prostoriji nije dobra jer može izazvati neželjene efekte prilikom farbanja kao što su bubrenje i pucanje farbe i laka.

Alat i materijal:

 • šmirgle granulacije 60, 80, 120, 180, 240, 400, (granulacija je oznaka za broj granula šmirgle na 1 cm2)
 • vodena šmirgla 400, 800, 1500 i 2000,
 • poželjno je da imate i šlajfericu,
 • špahle za nanosenje gita,
 • ALU git sa svojim učvršćivačem,
 • fiber git sa svojim učvršćivačem,
 • cement git sa svojim učvršćivačem,
 • špric git sa svojim učvršćivačem,
 • podloga (baza ili prajmer) za određenu materijala,
 • osnovna farba ako smo došli do golog lima,
 • određena farba (akrilna, metalik ….),
 • lak sa rezređivačom i učvršćivačem.

 

Faze rada – farbanje branika i limarije

 1. Priprema objekta rada (branik, krilo, hauba, ceo auto, …..),
 2. Nanošenje osnovne boje (zaštitne boje),
 3. Gitovanje,
 4. Nanošenje podloge ili baze,
 5. Farbanje- nanošenje završne boje,
 6. Lakiranje – nanošenje laka,

Priprema objekta rada (branik, krilo, hauba, ceo auto,  …..) – Farbanje branika i limarije

Deo koji pripremamo za farbanje moramo detaljno pregledati. Naročitu pažnju treba obratiti na delove koji imaju rđe, udubljenja ili ispupčenja i druge nepravilnosti. Pre prelaska na sledeću fazu ove nepravilnosti se moraju otkloniti. Sa zarđalih delova uklonićemo rđu, u slučaju da imamo rupe u limariji moramo ih sanirati varenjem drugog lima. Udubljenja ili ispupčenja ispravljamo tako da težimo da ih vratimo u prethodno stanje ostavljajući mogućnost da se ostatak otkloni nanošenjem gita (nesme biti ispupčenja).

Kada smo prošli prethodne korake, pristupamo pripremi za nanos osnovne podloge (baze) i gita. U ovom postupku koristimo šmirgle granulacije 60, 80 i 120, kako bi skinuli prethodni lak, oštećenu farbu ili git. Nesmemo ostaviti prethodni lak jer može izazvati loše prijanjanje sledećeg sloja farbe ili gita i bubrenje. Ova faza zahteva šmirglanje, šmirglanje, šmirglanje…….

Nanošenje osnovne boje – Farbanje branika i limarije

Osnovna boja nam služi da zaštiti lim od rđanja i pripremi za bolje prijanjanje ostalih materijala. Ova faza se može preskočiti ako nemamo površina gde se vidi lim, gde su skinuti svi slojevi prethodnog farbanja do samog lima. Ako pristupamo nanošenu osnovne boje moramo obratiti pažnju od kojih metala je napravljen lim. Čelični lim zahvteva običnu osnovnu boju dok kod obojenih metala moramo koristiti epoksi boje.

Način i uslovi rada:

 • prostorija mora biti čista, bez prašine i vlage.
 • temperatura što približnija 25 oC
 • podesiti pritisak na izlazu kompresora prema pištolju na 2,5-3 bara
 • koristiti diznu od 1.2 ili 1,3 mm,
 • nanošenje vršiti u dva sloja stim da prvi sloj naneti u tanjem sloju a drugi u debljem,
 • vreme između nanosa slojeva od 15-25 min.

Gitovanje – Farbanje branika i limarije

Git koristimo kako bi otklonili nepravilnosti na predmetu koji farbamo, a koje nismo mogli da otklonima u prvoj fazi.  Postoje više vrsta gitova koje se razlikuju po otpornosti na udarce, elastičnosti i finoći obrade.Koriste se u kombinaciji sa učvršćivačem.

 • ALU git ,
 • fiber git,
 • cement git,
 • špric git.

ALU git je najotporniji na udarce i ima najbolje prijanjanje ali je najgrublji za obradu. Posle nanošenja, koje vršimo pomoću špahle i sušenja vršimo obradu pomoću šmirgle granulacije 60, 80 i 120. Ako je potrebno može se nanositi u više tanjih slojeva. Posle sušenja svakog sloja vrši se šmirglanje sa ciljem dovođenja u idealno glatku površinu.

Posle nanosa ALU gita sleduje nanos fiber i cement gita koji se takođe nanose špahlom. Obrada se vrši pomoću šmirgle granulacije 80 i 120. Špric git nanosimo pištoljem za farbanje (dizna 1,8 ili 2 mm) i izlaznim pritiskom na kopresoru 3 – 3,5 bara. Obradu vršimo sa vodenom šmirglom granulacije 400 pa zatim 800. Ostali uslovi rada su isti kao kod nanosa osnove boje.

Nanošenje podloge ili baze – Farbanje branika i limarije

Da bi prešli na završno špricanje i lakiranje moramo izvršiti nanošenje podloge ili baze preko delova na kojima imamo nanosa osnovne boje i gita. Preko delova gde imamo sloj prethodne farbe nemoramo da nanosimo podlogu.

Način i uslovi rada:

 • prostorija mora biti čista, bez prašine i vlage.
 • temperatura što približnija 25 oC
 • podesiti pritisak na izlazu kompresora prema pištolju na 2,5-3 bara
 • koristiti diznu od 1.2 – 1,5 mm,
 • nanošenje vršiti u dva sloja stim da prvi sloj naneti u tanjem sloju a drugi u debljem,
 • vreme između nanosa slojeva od 15-25 min.

Farbanje (špricanje) – Farbanje branika i limarije

Pre početka špricanja cela površina mora biti ošmirglana sa vodenom šmirglom granulacije min 800.

Način i uslovi rada:

 • prostorija mora biti čista, bez prašine i vlage.
 • temperatura što približnija 25 oC
 • podesiti pritisak na izlazu kompresora prema pištolju na 2,5-3 bara
 • koristiti diznu od 1.2 mm,
 • nanošenje vršiti u dva sloja stim da prvi sloj naneti u tanjem sloju a drugi u debljem,
 • vreme između nanosa slojeva od 15-25 min.

Lakiranje – Farbanje branika i limarije

Način i uslovi rada:

 • prostorija mora biti čista, bez prašine i vlage.
 • temperatura što približnija 25 oC
 • podesiti pritisak na izlazu kompresora prema pištolju na 2,5-3 bara
 • koristiti diznu od 1.2 ili 1.3 mm,
 • nanošenje vršiti u dva sloja stim da prvi sloj naneti u tanjem sloju a drugi u debljem,
 • vreme između nanosa slojeva od 15-25 min.