Finansijska tržišta

Organizacija I berzansko poslovanje
Na finansijskim berzama se pojavljuju
Suficitarne finansijske organizacije
koje svoj finansijski suficit plasiraju radi
kupovine HOV. I
Deficitarne finansijske organizacije ciji
je motiv da prodajom HO V I drugih fina
nsijskih instrumenata obezbijede priliv kapitala
N.J.(50)Ucesnici na berzama
Pravna lica koja imaju dozvolu za ucesce
u trgovini na berzi.Placaju clanarinu berzi
postuju pravila o radu,I ispunjavaju uslove za ucesnika na berzi.
Primjer:Montenegroberza