Finansijska tržišta

Osnovne funkcije berzi. su :
Obezbjrdjivanje kontinuiteta  trzista HOV
u pogledu trgovine,
Alokacija sredstava investitora
Definisanje cijena HOV I drugih trzisnih
instrumenata na osnovu ponude I traznje
Ucesnici ns berzi optimiziraju portfolio
HOV
Povezuju suficitarne I deficitarne organi
zacije putem trgovine finansijskim instru
Zmentima