Finansijska tržišta

Ucesnici na berzi
Predstavljaju fizicka I pravna lica koja su
prisutna na berzi ili ucestvuju u radu be
rzi.
Ucesnici na berzi su:
-berzanski brokeri lica zaposljena na berzi,
_brokeri clanovi berze,
-berzanski kontrolori koji kontrolisu trgov
anje na berzi,
-posjetioci berze
-banke I postanske stedionice,
-osiguravajuce kompanije,
-investicioni fondovi
Svi  oni treba da ispunjavaju predvidjene
uslove I procedure,