Finansijsko poslovanje

Diskusija na temu rizika u odnosu na
promjenu kamate:
-ako se poveca referentna kamata
-ako se umanji efektivna kamata,
-ako se obracuna zatezna kamata.
Primjer za domaci
Iznos kredita 1000£
Kamata od 5 procenata raste na 6.