Finansijsko poslovanje

Diskusija na temu Novcanih tokova u

preduzecu
Primjer-prilivi od prodaje robe I njihova naplata
Odlivi:Isplata Bld I dalje kojih obaveza
Zatim racunamo neto priliv kao razliku
svih priliva I svih odliva:NP=Prilivi-Odlivi
Ovo je primjer za poslovne aktivnosti
a. za finansijske aktivnosti prilivi od kamata I nastaviti dalje
Vase odgovore I sugestije na