Finansijsko poslovanje

Finansijsko poslovanje:III-3(106/108) Vj

Medjunarodni dokumentarni akreditiv
Opis medjunarodnog sredstva placanja,
Elementi  sadrzaj
Nacin koriscenja
Ucesnici u placanju
Uloga banke posrednika
Finansijsko poslovanje:III -3(107/108) Vj

Medjunarodni bankarski cek
Medjunarodno kreditno pismo
Pojam I znacaj medjunarodnog ceka?
Elementi I sadrzaj ceka?
Trasat
Trasant
Remitent
Kada I kako koristimo medjunarodno
kreditno pismo?