Finansijsko poslovanje

Prate stanje gotovine u blagajni
Postupak prijema novca u blagajnu(uplate)
Postupak isplate gotovine
Osnovni dokumenti nalog za prijem nov
ca i nalog za izdavanje novca.
Stanje blagajne se prati dnevno i izvodi
se saldo
Uz nalog se prilaze dokument kao osnov
prijema  i izdavanja gotovine
Sve promjene se evidentiraju u knjzi blagajne
mukovic.safet@gmail.com