FITOSANITARNO (FITOPATOLOŠKO) UVJERENJE

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Carine i carinsko poslovanje 3-2-14.04.