Grafički i analitićki uslovi ravnoteže,sisitem sučeljni sila

Nastavnik : Samet  Murić

Nastavna jedinica:   Grafički i analitićki uslovi ravnoteže,sisitem sučeljni sila

Redni br. časa: 83

Tip časa : Obrada

Uslovi ravnoteže se mogu definisati takođe na dva načina, upravo onako kako je dobijena rezultanta – analitički i grafički. Da bi proizvoljan ravni sistem sila bio u ravnoteži potrebno je da njegova rezultanta bude jednaka nuli. Rezultanta aktivnih sila može delovati na ravnu krutu figuru po bilo kom pravcu. Kada figura ne bi bila veza pod dejstvom ove sile vršila bi dve translacije, u smeru x i ose y.

Vezivanjem figure cilindričnim zglobom u tački A sprečile bi se ove translacije, ali sada figura može rotirati oko ose kroz tačku A. Da bi se sprečilo ovo kretanje dovoljno je figuru vezati dodirnom vezom u tački B. Opisanim vezivanjem figure sprečili smo 3 moguća njena kretanja pa se mogu postaviti 3 uslova ravnoteže:

 

Sistem sučeljnih sila definišemo kao sistem sila koje djeluju na tijelo u   jednoj tački ili u različitim tačkama krutog tijela, pri čemu mora biti zadovoljen uvjet da se produžene napadne linije tih sila sijeku u jednoj tački. Ako sve sile koje djeluju na tijelo leže u jednoj ravni onda govorimo o ravanskom sistemu sučeljnih sila, slika 3.1a, ako sučeljne sile, koje djeluju na tijelo, ne leže u istoj ravni onda govorimo o prostornom sistemu sučeljnih sila, slika 3.1b. Kao specijalan slučaj ravanskog sistema sučeljnih sila je sistem kolinearnih sila, slika 3.1c.

Određivanje rezultante, njezinog pravca, smjera i intenziteta analitičkim i grafičkim putem za sučeljni sistem sila, već je prezentirano u prethodnim poglavljima. Ukoliko imamo više sila njihovu rezultantu najjednostavnije možemo odrediti vektorskim sabiranjem svih komponenti sila.