Grafički prosta greda

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Grafički prosta greda

Nastavnik : Samet  Murić

Nastavna jedinica:   Grafički prosta greda

Redni br. časa: 94-96

Tip časa :         Vježba