Greške i uzroci reznog alata za rezanje

Nastavnik : Samet Murić

Nastavna jedinica: Greške i uzroci reznog alata za rezanje

Redni br. časa: 56

Tip časa: Obrada

 

Najčešće greške pri radu na tračnim testerama i uzroci nastajanja

Prije početka rada na stolarskoj tračnoj testeri,treba proučiti upustvo za rukovanje i upoznati se sa elementima mašine i njihovim podešavanjem.Posebno treba provjeriti da li je sprovedena zaštita od visokog napona zaštitnim uzemljenjem i nulovanjem. Takođe dali su električne instalacije dobro izolovane Najveću opasnost  pri radu na tračnim testerama predstavlja kidanje tračne testere. U toku rada se tračnim testerama mogu se pojaviti druge greške čiji uzroci mogu biti različite prirode te ih treba ukloniti. Najčešće greške pri radu na tračnim testerama su sledeće:

List testere se prekida zbog

  • Testera zagrejana smolom
  • Strugotina se zadržava između vođice i testere
  • Strugotina se zadržava između točka i testere
  • Testera nije dobro sastavljena
  • Debeo list testere u odnosu na prečnik točka
  • Nije dobro postavljena bočna vođica
  • Dotrajale obloge na vijencu točka
  • Testera nije dobro otpuštena
  • Poslije završenog rada testera nije dobro olabavljena
  • Testera previše zategnuta