Gubici toplote pri zagrijevanju

Nastavnik  Samet Murić

Red.br.časa: 56

Nastavna jedinica: Gubici toplote pri zagrijevanju

Tip časa: Obrada.

Gubici toplote pri zagrijevanju

Toplotni gubici prostorije predstavljaju toplotu koju neka zatvorena prostorija odaje okolini u jedinici vremena. Transmisioni gubici top lote obuhvataju prolaz toplote kroz gradevinske elemente koji formiraju zatvoreni prostor. Prenos toplote kroz građevinski omotač zgrade je vrlo složen proces i sastoji se iz kombinacije osnovnih, medusobno i  zavisnih mehanizama prenosa toplote: konvekcije, kondukcije i zračenja. Proračun toplotnih gubitaka prostorije postaje još složeniji, jer se najčešće odvija simultano sa prenosom materije (infiltracija vazduha kroz procepe prozora i vrata i difuzija vodene pare kroz zidove) . Sa sobnog vazduha, čija se temperatura u zimskom periodu održava pomoću sistema za grejanje, toplota se prenosi konvekcijom na unutrašnje površine u prostoriji. S obzirom da je temperatura unutrašnje površine spoljašnjeg zida, a pogotovo prozora, niža od temperature površine unutrašnjih zidova, poda i tavanice, postoji prenos toplote zračenjem sa tih površina na spoljni zid i prozor.

Kroz spoljašnji zid i prozor toplota se prenosi kondukcijom (provodenjem) ka spoljašnjoj površini tih elemenatao Kondukcija se javlja i kroz unutrašnje zidove pri različitim temperaturama susednih prostorija, pa čak i kada su temperature vazduha u obe prostorije jednake, ali su različite temperature površina unutrašnjeg zida zbog različite razmene toplote zračenjem između tih i okolnih površina. Sa spoljašnje površine zida, odnosno prozora, toplota se predaje konvekcijom spoljašnjem vazduhu, a zračenjem okolnim površinama. Na razmenu toplote konvekcijom, osim temperature okolnog vazduha, utiču i brzina i pravac vetra. Vetar, u kombinaciji sa uzgonskom silom, utiče i na količinu vazduha koja infiltracijom prodire u zagrijevanu prostoriju. Osim što je za zagrijevanje tog vazduha od spoljašnje do unutrašnje temperature potrebna odredena količina toplote, struja hladnog vazduha “remeti” i strujno polje u blizini prozora spoljnjeg zida (izazvano prirodnom konvekcijom u zagrijevanoj prostoriji), a time i prenos toplote sa sobnog vazduha na unutrašnje površine.