INFORMACIJE ZA MATURSKI I STRUČNI ISPIT U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2019/2020.GODINE

Srijeda, 20.maj 2020, ispit iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog  jezika  i  književnosti; Albanski  jezik i književnost

Subota,30. maj 2020, ispit iz stranog jezika

Ponedeljak, 1. jun 2020, ispit iz matematike

SVI ISPITI POČINJU U 11

Predmet Preliminarni rezultati (pod šiframa) Učenik najavljuje uvid u test,

ISKLJUČIVO preko škole, do 19h  dana:

Uvid u test

(samo učenik) od 10 do 14 h dana:

Učenik podnosi prigovor školi do 15h dana:

 

Škola prosljeđuje objedinjene prigovore svojih učenika do 19 h dana: IC odgovara na prigovore i objavljuje konačne rezultate
             
Matematika

 

12jun

2020.

12.jun

2020.

15.jun

2020.

15.jun

2020.

15.jun

2020.

17.jun

2020.

Strani jezici 16.jun

2020.

16.jun

2020.

17.jun

2020.

17.jun

2020.

17.jun

2020.

19.jun

2020.

Crnogorski-srpski,bosanski, hrvatski  jezik  i  književnosti;

Albanski  jezik i književnost

 

 

22.jun

2020.

22.jun

2020.

23.jun

2020.

23.jun

2020.

23.jun

2020.

26.jun

2020.

 

NAPOMENA:

Adresa koja se koristi za najavljivanje uvida u test:

sanja.kaludjerovic@iccg.edu.me

Adresa koja se koristi za podnošenje prigovora:

prigovor@iccg.edu.me