Istorija

Treba da odgovore na sljedeca pitanja:

1. Pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu i odgovor jugoslovenskih naroda
2.Aprilski rat i okupacija Jugoslavije
3.Podjela teritorije Jugoslavije nakon okupacije ( koristi postojecu kartu )