Istorija

Pitanja:

1. Okupacija Crne Gore i Trinaestojulski ustanak.(opisati)
2.Obnova drzavnosti i oslobodjenje Crne Gore.