Istorija

Na linku ispod preuzeti materijal

Lekcija: Savremeni svijet

Pitanje: 1. Zemlje “Treceg svijeta”? Pokret nesvrstanih
Lekcija: Savremeni svijet
Pitanje: 1. Kriza socijalizma
              2. Raspad Varsavskog pakta