Istraživanje tržišta

 

Istrazivanje trzista

Istrazivanje trzista nam pruza potporu za donosenje marketinskih odluka.

Prema jednostavnoj definiciji,istrazivanje trzista je unaprijed osmisljen planiran proces prikupljanja I analiziranja podataka u svrhu pruzanja informacija bitnih za donosenje marketinskih odluka o upravljanju marketingom.

Svrha istrazivanja trzista je prikupljanje podataka I Informacija koje su neophodne za planiranje,organizovanje I kontrolu procesa poslovanja.

Nephodnost istrazivanja trzista se ogleda u tome sto se rizik u potpunosti nikada ne moze eliminisati, upravo zbog toga se prikupljanjem informacija smanjuje rizik prilikom donosenja poslovnih odluka.

Preduzece se za istrazivanje trzista opredeljuje u onim slucajevima kada ne raspolaze dovoljnim brojem informacija,koje su neophodne da se donese kljucna odluka.

 • Proces istraživanja tržišta je redoslijed postupaka koje treba sprovesti da bi se došlo do pouzdanih i valjanih informacijai sastoji se od 6 koraka: definisanje problema i ciljeva istraživanja, određivanje izvora podataka i vrste istraživanja, odabir metode prikupljanja podataka, određivanje uzoraka i prikupljanje podataka, analiza podataka i interpretacija rezultata i sastavljanje izvještaja .
 1. Definisanje problema I ciljeva istrazivanja– Moramo znati odgovore na pitanja:

„Što je svrha ovog postupka?” „Koji su ciljevi istraživanja?” Bez jasnih odgovora ne treba se upuštati u istraživanje

 1. Odredjivanje izvora podataka I vrste istrazivanja– Moramo odrediti izvor podataka – (primarni ili sekundarni podaci) ,potrebno je odlučiti koju vrstu istraživanja sprovoditi npr. kvantitativna ili kvalitativna istraživanja
 2. Odabir metode prikupljanja podataka– Potrebno je odabrati jednu od 5 metoda kojom ćemo prikupiti podatke .
 3. Odredjivanje uzoraka I prikupljanje podataka- Uzorak je dio osnovnog skupa – pravilno odabran uzorak znači i kvalitetnije istraživanje ,uzorak možemo izabrati na dva načina: slučajno ili namjerno,prikupljanje podataka je najskuplji i najsloženiji dio procesa istraživanja .
 4. Analiza podataka I interpretacija rezultata- Upotreba računara radi jednostavnosti korišcenja statističkih metoda za analizu podataka i interpretacija rezultata zavisi od načina na koji će se informacije koristiti.
 5. Sastavljanje izvestaja- Pisana prezentacija u obliku koji odgovara korisnicima,svrha je da jasno i koncizno prikaže glavne rezultate i da smjernice.

Izvori podataka: primarni I sekundarni.

PRIMARNI PODACI

 • odnose se na izravno prikupljanje podataka – FIELD podaci
 • važno je dobro odrediti osnovni skup i uzorak
 • možemo koristiti pet metoda za prikupljanje primarnih podataka i to: metod posmatranja, metod ispitivanja, metod prikupljanja podataka putem fokusnih grupa, istrazivanje eksperimentom i analiza bihevioralnih podataka.

SEKUNARDNI PODACI

 • podaci koji su prikupljeni ranije i zabilježeni
 • podatke iz ovih izvora nazivamo i desk podaci– jer već postoje tj. neko ih je već prije prikupio.
 • Kao izvori sekundarnih podataka mogu nam poslužiti
  • interni izvori
   • podaci o poslovanju preduzeća,
   • podaci o reviziji,
   • podaci o procjeni boniteta i slično
  • eksterni izvori
   • različite publikacije,
   • statistički podaci,
   • podaci relevantnih institucija,
   • podaci u bazama agencija za istraživanje tržišta i sl.

 

Domaći zadatak iz preduzetništva  za odeljenje  III-7

 1. Definiši pojam istraživanja tržišta?
 2. Šta je svrha istraživanja tržišta?
 3. Koje postupke i po kojem redoslijedu treba sprovesti da bi se došlo do pouzdanih i valjanih informacija u procesu istrživanja tržišta?

 

 

Odgovore slati na emajl: azra.fetahovic@t-com.me ili na viber.