Izracuna koncentraciju razlicitih rastvora upotrebljivih u frizerskim uslugama na konkretnom primjeru

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

11- priprema POZNAVANJE ALATA MATERIJALA I PRIBORA ON-LAYN – Copy