Jugoslavija od 1945 do 1963

Na linku ispod preuzeti materijal

Tema: Jugoslavija od 1945. do 1963.godine

Pitanja: 1. Izbori u Jugoslaviji 1945.
               2.Donosenje ustava.
               3. Obnova zemlje, agrarna reforma, nacionalizacija.
               4. Sukob sa Informbiroom.
               5. Uvodjenje samoupravljanja.