Karta progresije toka proizvodnje

Na linku ispod preuzeti materijal

Tehnička priprema rada 26.04.2020.