Kartoteka kao evidenciono sredstvo

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

1,Administrativno poslovanje,I-3-Ekonomski tehnicar (1)