Klasična prodaja

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Prezentacija Poslovi prodaje 4

Domaći zadatak

Odgovori na pitanja:

1.Definiši pojam mjerenja?

2.Nevedi čime se mjeri količina, dužina i zapremina robe?

3.Koja faza procesa neposredne prodaje ima najviše reklamacija i kako se treba izvoditi postupak mjerenja?

Odgovor poslati na mejl:  azra.fetahovic@t-com.me ili poslati na viber