Komunicira sa gostima koji su prekomjerno konzumirali alkohol ili pokazuju agresivnost u ponasanju u cilju smanjenja rizika od incidenta na adekvatan nacin

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

USLUZIVANJE HRANE I PI