Kriza Jugoslovenskog društva

Na linku ispod preuzeti materijal

Pitanja: 1. Kriza jugoslovenskog drustva.

              2. Opisati raspad SFRJ-a i nastanak samostalnih drzava.