Kriza Socijalizma

Na linku ispod preuzeti materijal

Pitanja: 1. Kriza socijalizma

              2. Raspad Varšavskog pakta