Lekcije 61,62

Na linku ispod preuzeti materijal

Limarske konstrukcije cas 61-62