Linearna funkcija i njen grafik

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Linearna funkcija i njen grafik