Logaritamska funkcija – osobine i grafik

Na sljedećem linku možete preuzeti primjere za vježbe i domaći zadatak:

Logaritamska funkcija – osobine i grafik