Logaritamska funkcija

Na sljedećem linku možete preuzeti  materijal za učenje:

Logaritamska funkcija