Matematika

Domaci:
1. Odredi povrsinu i zapreminu prave kupe,ako je dato:
a) r=6; H=8;
b) r=7; s=13.