Matematika

Na linku ispod preuzeti materijal

Granična vrijednost niza