Matematika

Na linku ispod preuzmite materijal

NIZOVI, III godina, špedicijsko-agencijski i carinski tehničar, Matematika