Matematika

Učenici:
Bajrović i Ramović
Pregledajte ovaj link, a zatim uradite domaći.
Izračunati površinu i zapreminu pravog valjka, ako je dato:
A) r=5 H=10.
B) r=12 H=20.
Pozdrav u zdravlju da se vidimo…

Na linku ispod preuzmite materijal

http://www.rajak.rs/sr/video-lekcije/zavrsni-ispit-definicije-i-formule/valjak-definicije-i-osobine-508.html