Matematika

Na linku ispod preuzeti materijal

Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima