Istraživački zadaci za iščitavanje romana Derviš i smrt