Mind- maps

Na sljedećem linku možete preuzeti rad učenika II-5, mape-uma vremena u engleskom jeziku, mentor Edita Šahman.

Mind-maps