Način otklanjanja kvarova kod pneumatski sistema

Nastavnik: Samet Murić

Redni br.casa:   190-194

Nastavna jedinica:  Način otklanjanja kvarova kod pneumatski sistema

Tip časa: Vježba

Aktivnosti koje održavanje mora obavljati, da bi se postigao neprekidan rad siistema su :

 1. Izvoditi specijalne, preventivne intrvencije na sredstvima i opremi, za otklanjanje kvarova,

slabih mesta za izvođenje rekonstrukcije i za vraćanje sistema u prvobitno stanje.

 1. Formirati podesnu organizaciju pripreme rada (operativna i tehnička

priprema održavanja), predvideti vreme i potreban materijal, planirati

izvođenje radova održavanja.

 1. Ostvarivati saradnju sa spoljnim preduzećima (kooperantima) kojima se

mogu poveriti određeni radovi održavanja zbog specifičnosti koji ne

ulaze u delokrug održavanja ; uz stalno praćenje kvaliteta radova.

 1. Stalno se angažovati na tehničkim poboljšanjima sopstvenih sredstava (mašina i oprema).
 2. Negovati i unapređivati tehnički nivo vlastite radne snage.
 3. Stalno sarađivati sa stručnjacima određenih oblasti ; zavodi, fakulteti i dr.
 4. Definisati količine rezervnih delova iz uvoza, pratiti nivo zaliha na skladištu.
 5. Voditi evidenciju događaja i datuma vezanih za prirodu, učestalost i

troškove intervencija izvođenih na pojedinim sredstvima za rad.

Na osnovu svega može se zaključiti da odgovorni u službi održavanja u cilju uspešnosti

moraju razrešiti sledeće probleme :

 1. Odrediti vrste radova održavanja koje treba izvoditi.
 2. Optimalno dimenzionisati mašinske i ručne kapacitete za održavanje.
 3. Odlučiti o radovima koji će se dati drugima, uzimajući u obzir propise o ugovorenim obavezama.
 4. Odrediti na osnovu količine podataka karakter i kvalitet rezervnih delova i materijala.
 5. Odrediti potrebu i u kojoj meri izvoditi preventivno održavanje.

Osvrnuvši se na istoriju održavanja, uzeli smo u obzir i jednu njegovu manu :

nije ređeno po preciznom naučnom projektu, nego je postepeno počeo da mu se priznaje

status kao funkcije koja utiče na rezultate preduzeća.

Danas su svi saglasni da je mesto održavanja u funkcionisanju proizvodnje ; isto kao što su

istraživanje i razvoj.